RSS

SOŇKY HABARLAR

27 Maý

Türkmenistanly alymlar ýapon önümleri bilen tanyşdylar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen «Tokio Boeki Eurasia» ýapon kompaniýasynyň arasynda hereket edýän Ylmy we tehniki hyzmatdaşlyk baradaky Ylalaşygyň çäginde türkmen alymlarynyň Ylymlar akademiýasynyň baş alym kätibiniň wezipesini ýerine ýetiriji Çaryýar Amansähedowdan, Himiýa institutynyň müdiri Hallymyrat Ataýewden we Tehnologiýalar merkeziniň müdiriniň orunbasary Jeren Aşyrmuhammedowadan ybarat wekiliýeti Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda saparda boldy. Bu sapar ýokary tehnologiýaly ýapon...

DOWAMY
23 Maý

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi

2024-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi. Türkmenistanyň Prezidenti myhmany möhüm çäräniň - GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň öňüsyrasynda myhmansöýer türkmen topragynda mübärekläp, mejlisi ýokary derejede guramak üçin ýurdumyzyň GDA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti bilen bil...

DOWAMY
23 Maý

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy

2024-nji ýylyň 22-nji maýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşdy. Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik hem-de türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin Milli Liderimize hoşallygyny beýan edip, Arkalaşygyň çäklerinde deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşl...

DOWAMY
20 Maý

Президент Туркменистана и Национальный Лидер туркменского народа направили соболезнования руководству Исламской Республики Иран

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили свои соболезнования руководству Исламской Республики Иран в связи с гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси в результате аварии вертолёта, произошедшей 19 мая текущего года в провинции Восточный Азербайджан Ирана.

DOWAMY
18 Maý

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-японские межмидовские политические консультации

17 мая 2024 года в МИД Туркменистана состоялись туркмено-японские политические консультации между Министерствами иностранных дел двух стран. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана – Ахмет Гурбанов, японскую – Специальный представитель МИД Японии по делам Центральной Азии, заместитель генерального директора Бюро по европейским делам МИД Японии Масаки Икегами. В ходе переговоров, стороны отметили позитивную динамику развития туркмено-японских связей...

DOWAMY
17 Maý

Türkmenistanyň Ilçisi Filippinler Respublikasynda birnäçe duşuşyklary geçirdi

Filippinler Respublikasyna bolan saparynyň çäklerinde täze bellenen Türkmenistanyň Ilçisi A.Baýramow Filippinler Respublikasynyň Daşary işler departamentiniň ýolbaşçylary bilen birnäçe iş duşuşyklaryny geçirdi. Esasan hem, 2024-nji ýylyň 14-nji maýynda Manila şäherinde Filippinler Respublikasynyň Daşary işler departamentiniň Orta Gündogar we Afrika ýurtlary boýunça orunbasary Mardomel Melikor bilen geçirilen duşuşyk örän ähmiýetli boldy. Bu duşuşygyň dowamynda taraplar hyzmatdaşlygyň ähli ugu...

DOWAMY
16 Maý

Türkmenistanyň Ilçisi Filippinler Respublikasynyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

2024-nji ýylyň 14-nji maýynda Manila şäherindäki Malakanang köşgünde Türkmenistanyň Filippinler Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Tokio ş.) Atadurdy Baýramowyň Filippinler Respublikasynyň Prezidenti Ferdinand Romualdes Markos Juniora ynanç hatlaryny gowşuryş dabarasy geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda Ilçi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy...

DOWAMY